Roosters van de docenten

Hierboven vind je links naar de roosters van de docenten.

Je kunt hier zien op welke dagen de docenten over het algemeen lesgeven (dit kan soms wisselen).

Daarnaast zie je op welke momenten de docent nog ruimte heeft in haar agenda voor het inplannen van een les.

Je kunt zelf niets veranderen in de agenda, dus neem contact op met de docent om de les daadwerkelijk in te plannen.